MANİSA BELEDİYESİ HİZMET BİNASI VE ÇEVRESİ PROJESİ

Lokasyon: Manisa
Yıl: 2011
İşveren: Manisa Belediyesi
Tipi: Belediye Binası – Ticaret – Meydan
Alan: 78.624 m2
Ödül: 4.Mansiyon
Proje Ekibi: Seçkin Kutucu, Ebru Yılmaz, Yonca Kutucu
Yardımcı: Ali Sakal, Nabi Hamdi Mortan, Burcu Koken, Deniz Serbest, Pelin Timurcan, Sinem Sabancı, Berk Ekici, Ender Aydın

Manisa Belediyesi Hizmet Binası ve yeni kent meydanı projemiz, mimariyi çevresi ile birlikte bütünlük içinde ele alan bir mimarlık ve kentsel tasarım önerisidir. Bu anlamda genel yaklaşım, projenin çevresi ile güçlü bir bağlam kurması ve çevresinde yer alan potansiyellerin yeni kentsel kurgu ile birlikte yeniden değerlendirilmesini sağlamaktır. Arazi verileri değerlendirildiğinde, alınan kararlarda öncelikli olarak kentin ana ulaşım aksları ve yakın çevre dokusu 1. derece öneme sahip veriler olarak değerlendirilmiştir. Manisa kentinin yerleşim makroformunda önemli bir yere sahip olan Spil Dağı ve Gediz Ovası ise 2. Derece öneme sahip tasarım verilerini oluşturmaktadır.
Proje alanı, yeni belediye hizmet binası, sosyal, kültürel ve ticari tesislerin ve pazaryeri kullanımlarının kesiştiği yeni bir kentsel odak noktasıdır. Bu odak noktasının varlığı ve kimliği aşağıda alınan tasarım kararları ile güçlendirilmiştir.