ODTÜ ÖĞRENCİ MERKEZİ BİNASI VE ODTÜ MEYDANI MİMARİ PROJESİ

Lokasyon: Ankara
Yıl: 2010
İşveren: ODTÜ Rektörlüğü
Tipi: Eğitim
Alan: 5.886 m2
Proje Ekibi: Seçkin Kutucu, Ebru Yılmaz, Yonca Kutucu
Yardımcı: Ali Sakal, Sinan Alper, Murat Gazanhan, Deniz Serbest, Tomur Canatan, Ender Aydın

ODTÜ Öğrenci Merkezi ve ODTÜ Meydanı kampüs içi önemli aksların kesiştiği bir alanda bulunmaktadır. Temelde, Öğrenci Merkezi Binasının da tüm bu bağlantıları sağlayacak geçirgenlikte olması amaçlanmıştır. Birinci aks, Öğrenci Yurtlarından başlayan ve Stadyum boyunca kuzey yönünde devam eden, fakülteler, kütüphane, yemekhane gibi yoğun olarak kullanılan mekanların bulunduğu ve alleye bağlanan kuzeybatı-güneydoğu aksıdır. İkinci aks, Çarşı ve Bankaların yer aldığı, gündelik yaşamın ihtiyaçlarının karşılandığı ve yine alleye fakülte yapılarının bulunduğu bir noktaya bağlanan kuzeydoğu-güneybatı aksıdır. Her iki aks da öğrenci merkezi ve meydanla yapısal ve mekansal ilişkiler kuracak biçimde tasarlanmıştır.
Arazinin eğimli yapısı, özellikle güney yönündeki sık ağaç dokusu ve çevre yapılar düşünüldüğünde topoğrafyaya eşlik eden, aynı zamanda altında ve üstünde mekan tanımlayan bir PROGRAMLANMIŞ KABUK tasarlanmıştır. Yapıya üst ve alt kotlardan kolayca ulaşılabileceği düşünülmüş, çatı da bu amaçla beşinci cephe olarak tasarlanmıştır. Çatı, mekanın tümleşik elemanı olarak ele alınmış, farklı geometrilerin ve doğrultuların yan yana gelmesinden oluşan proje alanının bir bütün olarak algılanmasını sağlamıştır. Tüm yüzeyleriyle yapıyı ulaşılabilir kılmak amacıyla, topoğrafya ve mimari son ürün arasında bir mekansal denge yakalanmıştır. Çatı topoğrafyaya ve açık alan kullanımlarına entegre olurken, altında yarattığı mekanlar kampüs ve yapılı çevreye entegrasyonu sağlar.