İZMİR KIYI GÖZTEPE VAPUR İSKELESİ

Lokasyon: İzmir
Yıl: 2012
İşveren: İzmir Büyükşehir Belediyesi
Tipi: Kentsel Tasarım
Proje Ekibi: Seçkin Kutucu, Ebru Yılmaz, Yonca Kutucu

İzmir körfezi ve tüm kıyı yerleşimleri düşünüldüğünde Mithatpaşa Caddesi ve sahili bölgesel karakterleri açısından diğer alanlara göre farklılıklar gösterir. Bütününde bu bölge, tarihsel olarak iskeleleri, deniz banyoları, semtleri, mahalle olgusu ve topoğrafyası ile kent belleğinde yer almış bir yerleşim alanıdır. Buradaki tarihsel ve çağdaş pek çok yapı, alan ve kullanım önemli odak noktaları olarak tespit edilmiş ve kıyı bandının biçimlenişinde potansiyeller olarak değerlendirilmiştir.

Temelde bu alandaki tasarımlarda, tüm kıyının yaya yolları ve bisiklet yolları ile sürekliliğinin sağlanması amaçlanmıştır. Bu öğelerin kentsel ulaşım kararları ile bağlantısı kurulmuştur. Kıyı, kullanıcılarının gündelik yaşam ihtiyaçlarını karşılayacak donatılar ile birlikte tasarlanmıştır. Yeşil alanlar geliştirilerek açık spor etkinlikleri ile desteklenmiş, kentlinin su ile deneyiminin arttırılması için tarihinden gelen referanslarla yeni iskeleler ve deniz kullanımları önerilmiştir. Bölgenin çok sayıda ve köklü eğitim yapıları barındırması deniz ve kıyı kullanımında önemli bir potansiyel olarak görülmüştür.

Konak Köprülü Kavşak ve Üçkuyular Marina-Kent Ormanı arası üç alt bölgeden oluşmaktadır. Her alt bölge kıyı art alanı karakterleri açısından farklılıklar göstermektedir.

Öncelikle birinci bölge Konak Köprülü Kavşak ile başlayan ve Karataş Endüstri Meslek Lisesi önüne kadar devam eden sahil bandı ve art alanını içermektedir. Karataş ve Karantina bölgeleri bu alan içinde beraber ele alınmıştır.

İkinci bölge Susuzdede parkı ve çevresi üzerine odaklanan ve kıyıda Karantina ve Göztepe semtleri arasında yer alan bölgeye işaret etmektedir.

Üçüncü bölge ise Göztepe semti ile başlayan ve kıyıda Üçkuyular Vapur İskelesine dek uzanan bölge olarak tanımlanmıştır.

Kıyı Tasarım Stratejisinde belirtilen birinci ve ikinci grup tasarımların niteliklerine uygun olarak bu bölge için alt tasarım alanları belirlenmiştir. Birinci grup içinde yer alan projeler kentliler tarafından bir yer olma özelliği kazanmış alanlarda bu kullanımlara paralel geliştirilecek önerilere, ikinci grup içinde yer alan projeler ise kıyı tasarım stratejisinde oluşmuş bir anlam alanı söz konusu olmayan projelere işaret etmektedir. Geliştirilecek öneriler yeni deneyimler ve algı biçimleri sunmakta, öncesinde var olmayan mekansal kullanımları içermektedir.