ÇORLU TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMET BİNASI VE TİCARET MERKEZİ

Lokasyon: Çorlu
Yıl: 2008
İşveren: Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası
Tipi: Ofis
Alan: 23.900 m2
Proje Ekibi: Seçkin Kutucu, Ebru Yılmaz, Yonca Kutucu
Yardımcı: Duygu Gürel

Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası Hizmet Binası ve Ticaret Merkezi yeni gelişmekte olan bir bölge içinde yer almaktadır. Kentleşmekte olan bu ilçenin sanayi ve ticaret alanında kentin simgesi olabilecek bir mimari anlayışla yapı tasarlanmıştır. Temelde, alan içindeki kütle organizasyonu bir yüksek yapı ve ona baza oluşturacak sosyal, kültürel ve ticari birimlerin bir araya gelmesi şeklindedir. Arazi içindeki yerleşim, yapının Gelibolu Caddesi yönünde geriye çekilmesi, servis ve otopark girişleri ilişkisinin çözülmesi, aynı zamanda öndeki ana giriş alanının yüksek yapı ile oranlı hale getirilmesini sağlamıştır. Açık alan yapının kentsel kullanımını arttıracak biçimde giriş plazası, yeşil alan düzenlemesi, otopark bağlantısı ile beraber kurgulanmıştır. Yapının kütle büyüklüğü ile ilişkili kentsel giriş saçağı düşünülmüş ve saçak mekanlarla entegre olmuş biçimde tasarlanmıştır. Aynı zamanda, önündeki Ticaret ve Sanayi Odası plazası ile hacimsel, mekansal ve kullanım olarak doğrudan ilişki içindedir. Yapı içinde yarı açık alan oluşturmaktadır. Program dört ana bölümde ele alınmıştır.

Yapı içinde yarı açık alan oluşturmaktadır. Program dört ana bölümde ele alınmıştır.
1. Ticaret ve Sanayi Odası Hizmet Binası ve Ofis Alanları
2. Kiralanabilir Birimler ve Ofis Alanları
3. Sosyal ve Kültürel alanlar
4. Teknik altyapı alanları ve otopark