BİTLİS MERKEZ HÜKÜMET KONAĞI MİMARİ PROJESİ

Lokasyon: Bitlis
Yıl: 2008
İşveren: Bitlis Belediyesi
Tipi: Hükümet Konağı
Alan: 25.003 m2
Proje Ekibi: Seçkin Kutucu, Ebru Yılmaz, Yonca Kutucu
Yardımcı: Duygu Aral, Deniz Aral

Bitlis Merkez Hükümet Konağı Binası, karmaşık ve yüklü ihtiyaç programına sahip olmasına rağmen oldukça, bu programa karşılık gelen mekansal çözümler ve kütle kompozisyonu için olabildiğince net ve yalın bir çözüm önerilmiştir. Önerimizin  modern  ve sade kütle dili devletin resmi kurum yapı kimliğini yansımanın ötesinde çevre ve kullanım verilerini iç ve dış mekanlarda en etkili biçimde kullanılmasını sağlar.

Bina, arsanın da konumu dolayısıyla, batı sınırını oluşturan Bitlis-Tatvan Karayolu’na paralel olarak yerleşmektedir. Temelde iki kütle ve dört ayrı bloktan (A-B-C-D) oluşan Hükümet Konağı, batı yönündeki karayoluna paralel konumlanan iç sokak omurgası etrafında mekansal olarak organize olur. “İç sokak” ve “Tören Alanı”nın oluşturduğu mekansal boşluk, yapı blokları ile sınırlandırılmıştır ve Hükümet Konağı’nın ihtiyaç duyduğu açık kamusal alanı oluşturmaktadır. Resmi kutlama günlerinde tören alanı olarak kullanılan bu mekan, aynı zamanda halkın buluşma, toplanma, açık alan etkinlerinde de kullanılmaktadır.