EUROPAN9 SITE: LINZ

Lokasyon: Linz / Avusturya
Yıl: 2007
Tipi: Karma Kullanım
Proje Ekibi: Seçkin Kutucu, Ebru Yılmaz, Yonca Kutucu
Yardımcılar: Duygu Aral

‘HOSTING POTENTIALS’ Projenin; çevresindeki dönüşüm sürecinde tetikleyici bir rol oynaması amaçlanmıştır. Bu bağlamda; projenin çevresiyle olan etkileşimini arttırmak amacıyla konut, ofis ve ticari alan gibi çoklu kullanımlara ek olarak kültür, eğlence, spor ve rekreasyon gibi kullanımların bir aradalığına yer verilmiştir. Böylelikle, proje özetle komşu ve yakın çevresi ile entegrasyon kavramını yorumlamayı amaçlar. Proje farklı yüzey potansiyellerini barındırmanın yanı sıra farklı kotlardaki mekansal kullanımların entegrasyonunu da sağlar. ‘Barındırma’ kavramı aynı zamanda komşuluk ilişkilerinin bir aradalığını sağlayan bir sosyal çevre oluşumuna işaret etmektedir.