DANIŞTAY BAŞKANLIĞI HİZMET BİNASI MİMARİ PROJESİ

Lokasyon: Ankara
Yıl: 2008
Tipi: Hizmet Binası
Alan: 80.500 m2
Proje Ekibi: Seçkin Kutucu, Ebru Yılmaz, Yonca Kutucu
Yardımcı: Duygu Gürel

Danıştay Başkanlığı Hizmet Binası Eskişehir-Ankara Karayolu üzerinde çeşitli kurum yapılarının bulunduğu ve gelişmekte olan bir kentsel çevre içinde konumlanmaktadır. Danıştay Hizmet Binası bulunduğu statüyü ve çağdaş toplumu, çağdaş mimari dil ile temsil eden, çevresi içinde yüksek yargı kimliğini yansıtan bir yapı olarak tasarlanmıştır. Tasarımımızda bina arazinin doğu kısmına kuzey-güney doğrultusuna paralel yerleştirilmiş, böylece parselin batı kısmında yaratılan açık alan üzerinde giriş ve yaklaşım plazaları, otoparklar , ana yaya aksı, yeşil alan düzenlemeleri gerçekleştirilmiştir.

Tasarımdaki temel kriter Türk Yüksek Yargısının saygın kimliğini yansıtabilecek çağdaş bir bina kimliği ortaya koymaktır. Bu kimliğin binanın mimarisinden okunabilir olması gerekmektedir. Danıştay’ın hukuk devleti sistemi içindeki rolü göz önünde tutulduğunda bu kimliğin ortaya konması yapıyı oldukça özel kılmaktadır. Tasarımda bu kimliği kuran temel yaklaşım öncelikle bütüncül bir mimari dil ile mutlak yargının temsiliyetini oluşturmak şeklinde gelişmiştir.

En üst yargı organının temsiliyetinin bina kimliğinde karşılığını bulması yatayda uzanan bütüncül bir kütle anlayışı ile mümkün olmuştur. Anıtsallığın vurgusu yatayda bütünlük ilkesine dayanmaktadır. Oldukça yüklü ve birbirinden bağımsız birimler içeren programın bütüncüllüğü, kuzey-güney doğrultusuna dik ardışık yapı kitlelerinin aksiyal bir şema düzeni içinde kurgulanmasıyla sağlanmıştır. Lineer aks üzerinde iç bahçelerin ve kütlelerin bir dizi oluşturarak yan yana gelmesi ile ofis binalarının ihtiyaç duyduğu gün ışığı ve temiz havanın tüm mekanlarda hissedilir kılınmasını sağlamıştır. Blokların ve iç bahçelerin ardışık dizimi kütle bütünlüğünü sağlayacak biçimde olmuştur. Aynı zamanda cephe düzlemi boyunca güneşin gün boyu hareketi dikkate alındığında, güneş kırıcı etkisi de sağlayan bir cephe modülasyonu oluşturulmuştur. Fonksiyonelliğinin yanı sıra binaya kendine özgü bir karakter vermektedir, tüm çevresi içinde ayırt edici bir özellik kazandırmaktadır. Kütleyi tüm dış çeperinde saran bu elemanlar yapının bütüncüllüğünün ve anıtsallığının da vurgusunu arttırmaktadır.