SUSUZDEDE YAYA KÖPRÜSÜ

Lokasyon: İzmir
Yıl: 2016
İşveren: İzmir Büyükşehir Belediyesi
Tipi: Yaya Üst Geçidi, Kıyı Düzenlemesi
Proje Ekibi: Ebru Yılmaz, Seçkin Kutucu, Yonca Kutucu
Yardımcı: Beyza Nur Beydilli, Veli Musafa Yönder

Susuzdede Yaya Köprüsü Tasarımı, 2012 yılında hazırlanan Konak – Üçkuyular arasındaki Kıyı Bölgesi tasarımının bir parçasıdır. Temelde, Susuzdede Parkı ve çevresinin kıyı bağlantısı olarak ele alınan köprü, hem taşıt trafiği üzerinden Mithat Paşa Caddesi ve kıyı arasında bir yaya bağlantısı sağlar hem de kıyıyı kullananlar için seyir terası görevi görür. Merdiven, rampa ve asansörler aracılığı ile kullanılan köprü, yayaların ve bisikletlilerin geçişine olanak sağlamaktadır. Bu amaçla, kıyı yönündeki bağlantıda seyir fonksiyonunu arttıracak şekilde zemin ile olan bağlantı hem rampa hem de merdiven-amfi ile sağlanmaktadır.
Kıyı yönünde yaya promenadı ile doğrudan ilişkili olan ahşap amfi oturma alanı bitkisel peyzaj ile desteklenmiş bir açık kamusal alan olarak ele alınmıştır. Amfi üzerinde bitkisel peyzajın yer aldığı alanlar oluşturulmuştur. Kıyıda, bisiklet yolu ve yaya promenadına ayrılan alan ile taşıt yolu arasına yerleşen amfi, kıyı kullanıcısının uzun süre oturarak vakit geçireceği bir açık alan olarak tasarlandığı için oturma amaçlı olan yüzeyleri ahşap malzeme ile kaplanmıştır.
Köprünün taşıyıcı sistemi 32m kolonsuz açıklık geçebilecek şekilde çelik ve betonarme karma sistemde tasarlanmıştır. Betonarme beyaz brüt beton düşey taşıyıcılar çelik kirişler ve makaslar ile birbirine bağlanmaktadır. Kıyı yönündeki 11.35 cm’lik çelik konsol seyir terası işlevinin yanısıra moment etkisini dengelemektedir.