İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM ENTEGRASYON MERKEZİ

Lokasyon: İzmir
Yıl: 2016
İşveren: İzmir Büyükşehir Belediyesi
Tipi: Kamu Binası, Transfer Merkezi
Alan: 57.925 m2
Ödül: 3.lük Ödülü
Proje Ekibi: Ebru Yılmaz, Seçkin Kutucu, Yonca Kutucu
Danışman: Aslı Gümüşçekiş Odabaşı, Burcu Karaman, Namık Onmuş
Yardımcı: Beyza Nur Beydilli, Pelin Aykutlar, Işılay Tiarnagh Sheridan, Ömer Başar, Oğuz Bodur, Gizem Begüm Boylu

Tasarım alanının yer aldığı Halkapınar Bölgesi henüz kentsel yapılaşma sürecini tamamlamamıştır. Yarışma alanı, yoğun taşıt ve demiryolu trafiğinin düğümlendiği bir yerde bulunmaktadır. Bu alan, düğüm noktası olma özelliğinin yanında spor, ulaşım, sanayi, konut, ofis, ticaret gibi farklı kullanımların yer alması bakımından önemli bir konumdadır. Bu kullanımlar; konut, spor, ticaret ve küçük sanayi bölgesi kullanımları şeklinde çeşitlilik gösterir. Alan içerisinde özellikle farklı toplu ulaşım araçlarını ve bunların transferlerini birbirine bağlayacak bir sistemin ve buna dönük bir yapının eksikliği hissedilmektedir. Tüm bunların ışığında, farklı kullanım özelliklerine sahip alanların bağlantısının sağlanması ve ulaşım transfer noktalarının mevcut koşullarda ihtiyaç duyulan ancak fiziksel olarak mevcut olmayan yaya bağlantıları ile ilişkilendirilmesi, halka açık kamusal açık ve kapalı kullanımların bu ilişkilerin parçası kılınması üst ölçekteki temel kararımızdır. Bu sebeple, “Ulaşım Entegrasyon Merkezi”ni tasarlarken kentsel ölçekteki temel yaklaşım, tasarımın “BAĞLAÇ” olma üzerine kurgulanmıştır.

Tasarım, kentsel ölçekte yakın çevresindeki yaya hareketini regüle eden, yönlendiren, dört farklı bölgeyi birbirine bağlayan ve kullanılan kent zeminini arttıran “ÜST YAYA PROMENADI” ve “PLATFORM” fikri üzerine kurulmuştur.

Üst yaya promenadı farklı bölgeleri birbirine bağlar: Atatürk Stadyum ve çevresindeki spor kompleksi, yarışma alanı ve Yenişehir tramvay son durağı, Yenişehir İzban ve İzmir Metro durakları ile kuzey ve güney otobüs transfer merkezleri. Tüm bu alanlarının birbiri ile bağlantıları doğu-batı ekseni ile kuzey güney ekseninde konumlanan üst yaya promenadı ile gerçekleşmektedir. Promenad, açık ve kapalı spor yapıları ile ulaşım transfer merkezleri arasındaki yaya trafiğini organize eden ve kesintisiz sağlayan bir bağlaçtır. Promenad yarışma alanı içinde bir  platform aracılığı ile Büyük Şehir Belediyesi Ulaşım Müdürlükleri Binası ve onların kamusal kullanımları ile de ilişkilendirilmiştir.

Platform, kentsel zeminin alanını arttıran bir araçtır. Platform altı ve üstü doğrudan kentle ilişkili açık, yarı açık ve kapalı kullanımlara dönük programlanmıştır. Bunlar, ticari, kültürel ve kamusal kullanımlara ait program parçalarıdır ve platform aracılığı ile serbest bir yaya akışı içinde birbiri ile ilişkilenir. Ulaşım Müdürlükleri platform üzerinde düşeyde yükselir, yataydaki kamusal hareketten kamusal diziden farklılaşarak kendine özel yarı kamusal bir kurguda bir araya gelirler. Bu sayede kurum kimliğini yansıtan bir imge, yükselen dinamik bir üçgen blok oluşur.