PENDİK BELEDİYESİ YENİ HİZMET BİNASI MİMARİ TASARIM YARIŞMASI

Lokasyon: İstanbul
Yıl: 2005
İşveren: Pendik Belediyesi
Tipi: Belediye Binası
Alan: 14.155 m2
Proje Ekibi: Seçkin Kutucu, Burak Altınışık, Yonca Kutucu

Belediye binası önerimiz, İstanbul’un çeperinde gelişmekte olan ve Pendik ilçesinin kentsel gelişimini tetikleyecek yerleşim planı kurgusuna ve mimari kimliğe sahiptir. Binamız kentsel alanın kuzey-güney doğrultusunda boylamasına yerleşerek, doğu-batı doğrultusunda oluşturduğu yaya erişimiyle iki yöndeki yapı adalarının bağlanmasına olanak tanımaktadır. Bunu gerçekleştirirken belediye hizmet alanının batısında yer alan Adnan Menderes Bulvarından 57, 64, 169 ve 171 nolu parsellerin bulunduğu yapı adaları ile Çınar Deresi semt parkı ve kentsel rekreasyon alanına dönüştürülmüştür. Böylelikle alanın batısında yer alan Adnan Menderes Bulvarı’ndan yeşil alana, sonrasında belediye hizmet alanına ve Çelebi Sokak’ın doğusunda yer alan imar adalarına erişim sağlanmıştır.Önerimiz, düğümlenmiş olan halihazır durum ve parçalanmış halde birbirlerinden kopuk imar adalarına bir düzen getirecektir. Ayrıca kuzey-güney doğrultusunda, belediye hizmet alanının doğusunda yer alan Çelebi Sokak’a paralel konumlanmış ticaret yapıları bandı korunmuştur. Bu yapı bandı ile önerdiğimiz belediye binası arasında bir yaya promenadı oluşturulmuştur. Bu promenad kuzeyde Aydınlı Yolu Caddesi’nin yanında yer alan Gonca Sokak ve yerleşim adalarını bölgenin güneyinde yer alan pazar yerine ve istasyona bağlamaktadır. Yapının batı cephesinde Çelebi sokağına paralel yer alan ticaret aksı ve yaya promenadı belediye binasının girişlerine odaklanan bir kentsel boşluk içinde yer alır. Bu boşluk 10,80m kotunda bulunan başkanlık ve açık ofisler katı ile sınırlandırılmıştır. Kamusal boşluk olarak tarifleyebileceğimiz bu geniş sosyal mekan, kentsel bir saçağın altında halkı davet eden, kamusal mekanı volumetrik olarak da tanımlayan ve insan hareketlerini ve açık mekan içindeki dolaşımı regule eden bir jeneratördür. Kitle yalın bir geometriye sahiptir ve tüm ofis birimleri bir çeper örgütlenmesi ile kenarlara dizilmiştir. Ortada yer alan meclis salonu, toplantı odaları, fuaye, +3,60 kotundan gelen merdivenler ile giriş mekanına ve kentsel boşluğa bağlanır. Merdivenler kentsel boşluk, yaya promenadı ve ticaret aksına paralel doğrultuda insan hareketlerini üst katlara taşır.