CAMPUS DE LA JUSTICIA DE MADRID

Lokasyon: Madrid/İspanya
Yıl: 2005
Tipi: Ofis Yapısı ve Adalet Mahkemesi
Alanı: 380.000 m2
Proje Ekibi: Seçkin Kutucu, Emre Ergül, Sabri Alper

Madrid’in Yeni Adalet Kampüs Binalarının ve planlama anlayışından beklenen suçun cezalandırılmasından ziyade suçun önlenmesine dönük bir tasarım yaklaşımı ön plana çıkarmaktı. Bu çıkış noktasından hareketle kurum-birey-devlet ilişkileri sorgulandığında tüm kurumları toplumsal düzeni iyileştirmek adına zorlayan bir adalet anlayışından söz konusu olmaktadır. Bununla birlikte adalet kavramı içinde pekala insan haklarının, ötekinin ve azınlığın, çoğunluğa rağmen kendini fade etmekteki rolü ön plana çıkartılması gerektiği düşüncesindeyiz. Adalet kavramının içinde yer alan humanist düşünce ve adalet kavramının sürekli kendini yenilediği ve geliştirdiği göz önünde tutulduğunda bu tip yapıların ve yerleşimlerin toplum içinde her bir bireye kendini ifade edebilmekte güven olgusunu aşılaması gerektiği fikri ortaya çıkmaktadır. Mimari ve Planlama yaklaşımında bir takım ardışık açık mekanların çizgisel bir plato üzerinde sıralı dizimi ile arazinin topoğrafyasına uyumlu , kampüs yapılarını birbirine açık kamusal alanlarla bağlayan bir alle tasarımı amaçlanmıştır. İspanyol Adaletinin büyük kanyonu olarak adlandırılan bu büyük kamusal boşluk bireyin çevrelenmesiyle, kişinin toplum ve devlet içinde kendine olan güvenini de arttıracaktır.

Allenin bir tarafında yerleştirilen bilgi-kayıt-evrak büroları, ihtiyaca göre belirlenmiş çeşitli satış-hizmet birimleri ve restoranlar kullanımın servis ihtiyaçlarına hizmet etmenin yanı sıra ana bina ve otoparklara erişim de sağlamaktadır. Allenin iki yakasında yer alan ofisler birbirleriyle hem görsel hem de fiziksel erişim ile birbirlerine bağlıdırlar. Proje arazisinin iki yapı adası ise özel bir köprü ile hem yayaları hem de servis amaçlı araçları birbirlerine bağlar. Binalarda ise yer yer gökyüzü bahçeleri olarak adlandırdığımız, kütleler içinde boşluklar bırakılmıştır. Bu boşluklar, ofislerde çalışma alanları içinde dış mekan ortamı sunmanın yanında bahçe kullanımının farklı kotlara taşınmasına olanak verir. Bir bakıma Proje alanına komşu olan Valdebebas parkının kimliği ve yeşil etkisi proje içine, bina kütlelerinin arasına , kanyona taşınmış olur.