KORE SAVAŞI ANMA ALANI VE ZİYARETÇİ MERKEZİ MİMARİ PROJE YARIŞMASI

Lokasyon: Çanakkale
Yıl: 2019
İşveren: Çanakkale Belediyesi
Tipi: Mimari ve Kentsel Tasarım
Alan: 1628 m²
Proje Ekibi: Ebru Yılmaz, Seçkin Kutucu, Yonca Kutucu
Yardımcı: Oğulcan Çakıcı, Damla Kobak

HAFIZA / ANMA MEKÂNI Her ne kadar geçmişi bireysel olarak hatırlasak da, kişisel ve toplumsal hafıza birbirini besleyen ve yeniden kuran, iç içe geçmiş bir süreç içinde var olur. Bireysel olan toplumsal olanın varlığı ile sürekli yeniden inşa edilir. Her iki bellek türünde tekrarlar önemlidir. Aksi halde, bellekte yer alan olaylar silikleşir ve unutulur. Kolektif hafızanın sürekliliği, geçmişin bilgisinin kayıt altına alınması ve yeniden yeniden hatırlanması ile mümkündür. Dolayısıyla, tekrarlar; anma, yeniden hatırlama, olaylara ve yerlere ilişkin hafızamızı canlı tutar. Geçmişe dair hafızanın yeniden uyandırılmasını sağlayacak olan semboller, ritüeller, yazılı ve görsel anlatılar, içinde bulundukları mekânı, hafızanın depolandığı bir mekâna dönüştürür. Kore Savaşı Anma Alanı projesi de bu anlamda, hem savaşın tarihsel bilgisini depolayan hem de bireysel anlatıların, savaşın gerçek tanıklarının hikâyelerini gelecek kuşaklara aktaran mekânlara sahip olacaktır.

KAVRAMSAL YAKLAŞIM Doğal Peyzajdan Hafıza Peyzajına Mevcut arazi Lüleburgaz coğrafyasında yetişen çeşitli bitkisel öğenin yer aldığı doğal bir peyzaj alanıdır. Arazinin güney ve kuzey yönlerinde ağaç dokusu yoğunlaşan bu doğal peyzaj alanı, öneri tasarım için önemli bir referans oluşturmaktadır. Bu sebeple, tasarımda bir anma mekânı olarak kullanılacak olan ziyaretçi merkezi söz konusu doğal peyzajı zedelemeden, varlığını onunla birlikte kuran, doğanın içine gömülü bir hafıza peyzajı olarak değerlendirilmiştir. Buna bağlı olarak, alanda korunması öngörülen ağaçların hepsi korunmuş, var olan diğer bitki dokusunun korunmasına da sadık kalınmıştır.