TORBALI BELEDİYESİ BELEDİYE HİZMET BİNASI, PAZARYERİ VE OTOPARK İLE YAKIN ÇEVRESİ TASARIMI ULUSAL MİMARİ PROJE YARIŞMASI

Lokasyon: Torbalı
Yıl: 2020
İşveren: Torbalı Belediyesi
Tipi: Mimari ve Kentsel Tasarım
Alan: 11124 m² (Kapalı Alan)
Proje Ekibi: Ebru Yılmaz, Seçkin Kutucu, Yonca Kutucu
Yardımcı: Nilcan Solak, Aybuke Koyuncu, Sedef Tire, Gizem Elbiz, Aslıhan Çevik, Rabia Nur Bilekli, Hasan Sertan Öksüz, Tuğçe Kocaman

Yarışma alanı geçmişi antik dönemlere kadar uzanan bir yerleşim olan Torbalı’nın, güneyinde yeni kent bölgesinde yer almaktadır. İzban hattı Torbalı -İzmir bağlantısını güçlendirmekle birlikte kenti doğu-batı ekseninde de ikiye bölmektedir. Abdi Erel Caddesi İzban’a paralel olarak uzanım sağlarken kuzey-güney doğrultusunda erişim sağlamaktadır.

Yerel halk ve kenti ziyaret edenler için bir çekim alanı oluşturmakta olan Pazaryeri ve Belediye Hizmet Binası arasında süreklilik sağlayan bir kent meydanı tasarlanmıştır. Bu meydan ile bağlantılı ortak kamusal yüzeyler arasında farklı ve çeşitli aktivite ve eylemlere olanak sağlanması amaçlanmıştır. Kapalı pazaryerinin, haftanın diğer günlerinde meydanın yarı açık uzantısı olarak işlev görmesi, açık ve kapalı alanlarda yer alabilecek işlevlerin, eylem ve aktivitelerin birbirlerinin devamı şeklinde konumlandırılabilmesi amaçlanmıştır. Bu sürekliliklerin sağlanabilmesi adına İzban hattı ile doğu-batı olarak bölünmüş kentin iki yakasını birleştiren ve işlevsel şekilde farklı kotlarda yer alan yaya köprüsü önerilmiş, yer altı yaya geçidinin de sürekliliği korunmuş, tasarımın parçası haline getirilmiştir.

Tasarım üst ölçekte birbirinden ayrı konumlanmış yarışma alanlarını bütüncül bir yaya promenadı ile bağlantılandırmayı, kamusal kent zeminini farklı kotlarda ve katmanlarda arttırmayı amaçlamaktadır. Bu sebeple, +0,00m Kent Zemini ve Meydan kotu, -3,50m yaya erişimi ile bütünleştirilmiş Otopark kotu ve +4,00m Yeni Kamusal Düzlem amfi yüzeyler, köprüler, ara dolaşım alanları gibi kentsel öğeler ile birbirine bağlanmış, kamusallığın sürekliliği sağlanmıştır.