İZMİR TİCARET ODASI YENİ HİZMET BİNASI PROJESİ

Lokasyon: İzmir
Yıl: 2014
İşveren: İzmir Ticaret Odası
Tipi: Kamu
Alan: 9129,5 m2
Proje Ekibi: Seçkin Kutucu, Ebru Yılmaz, Yonca Kutucu
Danışman: Selim Ardalı
Yardımcı: Beyza Nur Beydilli, Esra Cevizci, Gökhan Keskin, Müge Halıcı, Tuğçe Kuruçay, Ece Tabakoğlu, Alperen Türk, Hamdi Mortan

Kentin tarihi, kültürel ve fiziksel olarak en önemli bölgelerinden biri olan 1. Kordon Caddesi üzerinde yer alacak olan İZTO Yeni Hizmet Binası da yukarıda sözü edilen metropol mimarlığı tanımı doğrultusunda ele alınmıştır. Tarihsel referansları zamanla bozuma uğramış olsa da alan Kordonboyu yaşantısının ve manzarasının güçlü bir biçimde hissedildiği önemli bir yerdedir. Ayrıca, 1. ve 2. Kordon‘un birleştiği köşe parsel olma durumu, yapının bu önemli iki cadde arasındaki konumunu daha da özel kılmaktadır. Bu nedenle, yerin özelliklerini dikkate alan, bulunduğu yapı dizisi içindeki düzene eklemlenen ancak kendini kentsel boşlukları ve cephe anlayışı ile farklılaştıran bir yapı tasarlanmıştır. İzmirliler için sadece ticaret odasına ait ofis birimlerini barındıran bir yapı olmanın ötesinde zaman geçirmek isteyecekleri güvenlikli iç mekanlar ve kapalı kamusal alanlar da sunmaktadır. İZTO Yeni Hizmet Binası da, özel mülkiyette olmasına rağmen kentlinin kullanımına açık mekansal kurgular önermesinden ötürü metropol mimarlığı tanımı içinde değerlendirilebilir. Tasarım,  barındırdığı kamusal, yarı kamusal ve özel alanların yeni kentsel ilişkiler üretebildiği, iç boşluklarını kentsel alanlarla bağıntılandırabilen, kentsel bahçeler ve balkonlar oluşturan, kısaca “kent içinde kent olma” iddiasını taşıyan bir anlayış ile ele alınmıştır.