ŞEKİLLERİN DÜNYASI – TUBİTAK 1511

Yıl: 2015
İşveren: Tubitak
Tipi: Eğitim
Proje Ekibi: Seçkin Kutucu, Ebru Yılmaz, Yonca Kutucu
Danışman: Hadiye Küçükkaragöz, İlker Kahraman, Murat Küçükgirgin, Zehra Doruk, Özgem Ayça Bektur, Berna Cantürk Günhan, Hamdi Nabi Mortan
Yardımcı: Beyza Nur Beydilli, Emrah Tuzcu, Esra Cevizci