İZMİR LİMAN BÖLGESİ İÇİN KENTSEL TASARIM ULUSLARARASI FİKİR PROJESİ

Lokasyon: İzmir
Yıl: 2001
Tipi: Kentsel Tasarım
Proje Ekibi: Emre ErgülSeçkin Kutucu, Ebru Yılmaz

Kentsel örüntüye alışılmış kalıplar içinde yaklaşan bakış açıları merkezi, statik ve anıtsal özellikleri ile tariflediği kent imajını katı biçimlenmeler ile kurar. Bu projede ise mekan kenti yaratır. Önerimiz, İzmir kentlisinin deniz ile ilişkisini yeniden kurabileceği olanaklar yaratmaktır.

Bu bağlamda;

1. Üçgen alan önündeki yükleme limanının platformları değiştirilmiş, kıyıdan köprülerle ulaşılabilen üç ayrı tematik platform önerilmiştir. Bu platformlardan; birincisi: YEŞİL YÜZEY: rastlantısal insan hareketlerini, ikincisi: PERFORMATİF YÜZEY: festival aktivitelerini, üçüncüsü: SERGİLEME YÜZEYİ: olası sergileme aktivitelerini içermektedir.

Bu alandaki kültürel aktiviteler; 2000 kişilik bir büyük salon, ikişer adet 1000 ve 600 kişilik küçük salonlar ve iki adet de 300 kişilik audio-visual salonlardan oluşan bir Kültürel Kompleks, Kent Tarihi Müzesi, Kent Kütüphanesi ve Milli Kütüphane, arşivleri ve yayınevini bünyesinde barındıran bir İzmir Araştırmaları Merkezi ve daimi ve geçici Sergi Salonlarından oluşan bir bütün içinde programlanmıştır. Kültürel aktivitelere hizmet verecek Konaklama ve Eğitim Birimleri de bu alanda yer almaktadır. Merkezinde Şark Sanayine ait tescilli yapıların ve buna ek olarak kültürel bazlı ticari kullanımların yer aldığı meydan bu bölgenin komünal kalbi gibidir. Sümerbank yapıları için geçici sergi, sinemalar ve deneme tiyatrolarının yer aldığı bir program bütünü oluşturulmuştur. Büyük kapalı hacimleri olan bu yapılara önerilen esnek mekansal düzenlemeler aktivasyon izinden gelen yayayı filtre ederek köprüler aracılığı ile Merkezi İş Alanına bağlar. Merkezi İş Alanı, yarışma alanına Basmane yönünden yaklaşan ofisler ile işlevsel bir bütünlük kurmaktadır. İşlevsel bütünlük, Halkapınar İstasyonunun kuzey yönünde yer alan yüksek katlı dört büro binası ile sürdürülmüş ve Bornova’ya dönen yolun her iki yanında ve yol hattına dik yönde yerleştirilmiş bir ofisler grubu ile Bornova koridoru ve Salhane kanadındaki Yönetim Merkezi ile ilişkilendirilmiştir.