KADIKÖY MEYDANI HAYDARPAŞA – HAREM YAKIN ÇEVRESİ KENTSEL TASARIM PROJESİ

Lokasyon: İstanbul
Yıl: 2001
Tipi: Kentsel Tasarım
Ödül: 3.lük Ödülü
Proje Ekibi: Emre Ergül, Ebru Yılmaz, Seçkin Kutucu

Proje, mevcut durumda ilişkisi kesilmiş olan A ve B zonları arasındaki organik bağlantıyı kurmayı amaçlamaktadır. Bu düşünce, projeye iki önemli katkı sağlamıştır; bunlardan birincisi Kadıköy kıyı mekanının bütünlük kazanması, diğeri ise Boğaz kıyı hattı sürekliliğinin yakalanmasıdır. Dolayısıyla Üsküdar ve Kartal arasında bir bağlantı (kentsel kıyı sürekliliği) kurulmuştur.Söz konusu organik bağlantı, her iki zonun kilit noktası niteliğindeki mevcut Haydarpaşa Garı ve demiryolu fonksiyonlarının doğu yönünde 200m. kaydırılmasıyla sağlanmıştır. Mevcut Haydarpaşa Garı, taşıdığı tarihi anlam göz önünde bulundurularak Demiryolları Müzesi olarak işlevlendirilmiştir. Proje alanının A Zonunda iki gruba ayrılmış olan mevcut otobüs baş duraklarından (transfer merkezleri) biri Atık Su Ön Arıtma Tesislerinin kuzey kanadına, diğeri ise yeni garın güney kanadına taşınarak desantralize edilmiştir. Böylelikle, Yeni Haydarpaşa Garı ve Tren Müzesi arasında yer alan Haydarpaşa Meydanı hem bir ulaşım merkezi hem de kıyı sürekliliğinin kilit noktası konumuna getirilmiştir. Kadıköy İskele Meydanı, motorlu taşıt trafiği, deniz ulaşımı ve bunlara yönelen yaya hareketlerinin oluşturduğu yoğun kullanımlar nedeniyle kimliğinden uzaklaşmış ve tanımlı bir kamusal alan olma özelliğini yitirmiştir. Bunun çözümü için, otobüs baş duraklarının yanı sıra mevcut Karaköy-Eminönü İskelesi kaldırılmış, mevcut Beşiktaş-Adalar İskelesinin kafe olarak kullanılmış ve her ikisinin birlikte çalışacağı yeni bir iskele önerilmiştir. Böylece, sokak ve çarşı aksları yaya hareketleri ile bütünleşmiş ve meydan, sınırları ile yeniden tariflenerek Kadıköy Kent Meydanı oluşturulmuştur A Zonu ile Eski Harem Otogarı ve Liman fonksiyonlarını içeren B Zonu arasındaki bağlantı Haydarpaşa Garı ve 200m. batısına önerilen yeni Gar arasındaki Haydarpaşa Meydanı ile sağlanmıştır. Kadıköy Kıyı Mekanının yaya sürekliliğini kuran bu operasyona karşın her iki alanın işlevsel açıdan farklı karakterleri vardır. A Zonu metropol kentlisinin kamusal aktivitelerini barındıran yapısal bir özelliğe sahip iken B Zonu rekreasyonel aktiviteleri barındıran bitkisel-yapısal bir özelliğe sahiptir. A Zonunda Yeni Gar, Demiryolu Tesisleri, Transfer Merkezleri, Ticaret ve İş Merkezi ve Çarşı işlevleri yer alır.Kadıköy Kent Meydanı ve onu izleyen bir dizi açık mekan zemin döşemesinde de homojen karakterde bir kaplama üzerindeki yönsüz ve spesifik kentli eylemlerini tarif eden ögelere sahiptir.Bu öğeler Bildirişim Panosu, Amfi, Seyir Terası ve Kafe, Müzik Evi, Kitapçı gibi kullanımları içeren Kiosklar olarak düşünülmüştür. B Zonunda ise Spor Alanları, Çocuk Parkı, Yat Kulübü, Su Aktiviteleri Merkezi, Botanik Bahçesi, Kültür merkezi, İletişim Pavyonu ve Meydanı, Alışveriş ve Eğlence Merkezi ile Haydarpaşa Demiryolları Müzesi işlevleri yer alır.