İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ GÜZELBAHÇE YERLEŞKESİ MİMARİ PROJE YARIŞMASI

Lokasyon: İzmir
Yıl: 2022
İşveren: İzmir Ticaret Odası
Tipi: Mimari ve Kentsel Tasarım
Alan: 111.436 m² (Kapalı Alan)
Ödül: 2. Ödülü
Proje Ekibi: Ebru Yılmaz, Seçkin Kutucu, Yonca Kutucu, Yeliz Keskin, Gönenç Kurpınar
Yardımcılar: Aslıhan Çevik, Ceren Ergüler, Mehmet Leke

Danışman: Aslı Gümüşçekiç Odabaşı, Ozan Dinçtürk

Farklı yönlerde eğimli bir araziye  sahip olan kampüs alanında topografya ve Acem Deresi yerleşim düzenini etkileyen ana unsurlardır. Acem Deresi boyunca bir yaya promenadı oluşturulmuştur. Promenat üzerinde kampüs dışından ve yakın çevreden gelenlerin sıklıkla kullanabileceği etkinlik, araştırma, festival, kültür, spor, idare ve sosyal alanlar gibi toplumla ortak etkileşim ortamları sunan yapılar bulunmaktadır. Kentle yakın etkileşimin arayüzü veya çeper bölgesi olarak tanımlayabileceğimiz bu alan, fakülteler ve yurtlar bölgesinin arasında yer alır. Fakülte binaları bu çeperin hemen yanında merkezde, yurtlar olarak barınma alanı olarak daha kontrollü erişilebilir bir noktada konumlanmaktadır. Böylece, kent ve yakın çevrede yaşayanların kullanımına açık alanlara doğrudan erişilebilir, öğrencilerin ve fakültelerdeki idari ve akademik görevlilerin kullanım alanları ise dolaylı erişilebilen alanlardır. Doğu yönünde uzanan ve askeri alan yanında yer alan bölgede, güneyde Mühendislik Fakültesinin üst ve alt kotlarındaki alanlarda, kuzeyde fay hattı yakınında ve batıda yurt bölgesinin üst kotlarında rezerv alanlar bırakılmıştır.

İEÜ AÇIK KAMPÜS fikri hem fiziksel ve mekânsal hem de yönetsel karşılıkları olan, dönüşüme, değişime, esnekliğe, fonksiyonelliğe ve adapte edilebilirliğe işaret eden geniş bir kavramdır. Açık Kampüs fikrinin mekan dizim karşılığı topoğrafya ile şekillenen teras, bahçe ve kamusal iç boşlukların, onlarla ile entegre olarak çalışan ve mimari karakterin temsiliyetini güçlendiren kütlelerden oluşmaktadır. Mekan dizimi yatayda ve düşeyde esnek bir kurgu oluşturmakta, farklı zamanlardaki farklı ihtiyaçlara göre mekanı yeniden şekillendirme potansiyeli sunmaktadır. Esnek ve iç içe geçen mekan kurgusu farklı kullanıcıların karşılaşmalarına olanak sağlamakta, disiplinlerarası çalışma kültürünü mekânsal olarak da desteklemektedir. Bilimde disiplinler arası bilgi geçişinin her zamankinden yoğun olduğu günümüzde bilgi alanları arasında sınırların erimesi gibi mekânsal sınırların da erimesi, esnek kurgular ve mekanın sürekli yeniden programlanabilmesi amaçlanmıştır. Açık kampüs fikri ile tasarlanan önerimiz, sahip olduğu mekânsal potansiyellerin yanında fakülte kültürünün inşasında ortaklaşmayı ve bilginin açık bir biçimde üretimini ve paylaşımını da destekleyen bir öğrenme ve etkileşim ortamı sunacaktır.