İZMİR SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK MERKEZİ (S-HUB) MİMARİ PROJE YARIŞMASI

Lokasyon: İzmir
Yıl: 2023
İşveren: İzmir Büyükşehir Belediyesi
Tipi: Mimari ve Kentsel Tasarım
Alan: 9067 m² (Kapalı Alan)
Ödül: 3.Mansiyon Ödülü
Proje Ekibi: Ebru Yılmaz, Seçkin Kutucu, Yonca Kutucu
Yardımcılar: Yeliz Keskin, Gönenç Kurpınar, Mehmet Leke, Ahmet Can Oflozer, Barış Uzyıldırım, Ebubekir Kaba, Ceren Ergüler

Danışman: Aslı Gümüşçekiç Odabaşı, Burcu Karaman, Cihan Onmuş, Ozan Dinçtürk, Elif Esra Aydın

İSM, İzmir Sürdürülebilirlik Merkezi (S-Hub) Mimari Proje Yarışması İzmir’in Bayraklı İlçesi’nin, Turan Mahallesi’nde, 40041 Ada, 1 Parsel’deki, 3944,89 m2’lik arazi üzerinde yer alacaktır. Tasarım önerisi, sürdürülebilirlik kavramını üretim, tüketim, paylaşım, deneyim, araştırma ve aktarım gibi çeşitli eylemler üzerinden gelişmekte olan bir bölgede kentli ile buluşturmayı, bu alanda bir öncü ve örnek yapı olmayı hedeflemektedir. Turan Bölgesi geçmişte sanayi yapılarının bulunduğu, bugün ise yapılaşma sürecini henüz tamamlanmamış, buna karşılık gelecekte ekolojik sürdürülebilirlik ve kentsel dirençlilik adına örnek bir bölge olması beklenen önemli bir kent parçasıdır. Bölgenin yakın çevresindeki doğal ve topoğrafik özellikler, akışlar ve süreklilikler alanın gelecekteki gelişimi ve geleceği açısından yaşamsal öneme sahiptir.

İzmir Sürdürülebilirlik Merkezi, sürdürülebilirlik kavramını üretim, tüketim, paylaşım, deneyim, araştırma ve aktarım gibi çeşitli temalar ve eylemler üzerinden kentli ile buluşturmayı, bu alanda bir öncü yapı olmayı hedeflemektedir. Bulunduğu arazinin kısıtları ve potansiyelleri çerçevesinde ele alındığında merkezin bu hedefi, açık ve yarı açık alanları ile bir bütün olarak yansıtması amaçlanmıştır. İSM: Etkileşimli Yeşil Boşluk fikrinin oluşumu öncelikle kıyı promenatı ve onu kesen kuzey güney yönü doğrultusundaki ve tasarım alanını da içine alan iki temel aks üzerine kurulur. Bu akslar Kıyı Promenatı ve İskele akslarıdır.

İkinci olarak etkileşim alanı içindeki açık alanlar Taşkın Parkı prensipleri ile tasarlanmış, kıyıda yer alan yeşil alanların devamı olarak kurgulanmıştır. Hem park alanında hem de sürdürülebilirlik merkezinin oluşumunda farklı ölçeklerdeki kabuklar mekânsal örgütlenmenin temel bileşenlerini oluşturur. Yapı programını altında toplayan büyük kabuklar programın iki temel grubunu (ofis/araştırma/çalışma – sosyalleşme) barındırırken, park alanında toplanma, buluşma, çocuk oyun alanı, bisiklet park alanı, tamir ve atık istasyonları, barınaklar gibi gündelik yaşam eylemlerinin mekânsal olarak yerleşimine olanak verir. İSM: Etkileşimli Yeşil Boşluk, temelde taban alanını küçülten, toprağa ve yeşile yer açan, bahçe-boşluk ilişkisini arttıran, zemin kotlardan en üst kotlara kadar yeşil yüzeyleri çoğaltan çok katmanlı bir deneyim alanıdır.