DENİZLİ HÜKÜMET KONAĞI MİMARİ PROJESİ VE YAKIN ÇEVRESİ KENTSEL TASARIM PROJESİ

Lokasyon: Denizli
Yıl: 2009
İşveren: Denizli Büyükşehir Belediyesi
Tipi: Karma
Alan: 31.794 m2
Ödül: Satınalma
Proje Ekibi: Seçkin Kutucu, Ebru Yılmaz, Yonca Kutucu, Rabia Bolposta, Arzu Uçal
Yardımcı: Selçuk Balkan, Özenç Özdere

Proje alanı, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı’na paralel kuzey-güney doğrultusunda yaya, dolaşım ve rekreasyon öncelikli bir kentsel omurga üzerinde kurgulanmıştır. Alan, bu omurganın doğu-batı doğrultusunda Kaleiçi-Hastane-Otogar-Kirişhane odaklı diğer kentsel aksın kesiştiği ve birbirini güçlendirdiği bir lokasyonda bulunmaktadır. Bu kentsel akslar proje alanına yaya promenadları, kültürel yaya aksları olarak yansımış, merkezinde de Valilik Binası ve Denizli kent merkezinin resmi tören alanı ve açık kamusal alan kullanımlarını barındırır.

Proje alanında Endüstri Meslek Lisesi Atölye yapısı ve Eski Valilik Binası korunarak ve yeniden işlevlendirilerek kültürel aksın bir parçası olarak tasarlanmıştır. Denizli Kent Meydanı kimliğini, meydanın çevresinde yer alan yapıların programı oluşturmaktadır. Denizli Kent Müzesi ve Arşivi olarak işlevlendirilmiş olan eski Valilik Binası, Sanayi ve Tekstil Müzesi olarak işlevlendirilmiş olan Endüstri Meslek Lisesi binası ve Kültür Merkezi, kent merkezinde olması gereken kültürel işlevler ve programları içermekte, alandaki kentsel ve tarihsel kimliği ön plana çıkartarak idari merkeze eklemlenen bir kültür-turizm-yönetim kullanımlı mekansal kurguyu oluşturmaktadır. Bu sebeple yeni hükümet konağının güney kısmında, yer alan öneri “Kültür Merkezi Yapısı” Denizli’nin tarihsel kimliğinin yanında, çağdaş bir birliktelik kurar. Bu birliktelik, mekansal ve yapısal olarak mimari dile de yansıtılmıştır. Yeni Hükümet Konağı ile Kültür merkezi yapıları bir kanopi (kentsel giriş saçağı) ile bağlanır. Böylelikle doğu batı yönündeki kentsel süreklilik, kentin ve kültür yapılarının bulunduğu alanın içine girerken sembolik ve mekansal bir öğe ile simgeleşir. 900 kişilik büyük salon, 300 kişilik küçük salon, sergileme mekanları ile Denizli kentinde ihtiyaç olan kültürel aktiviteleri içermektedir. Yapı, topoğrafyanın ve park alanı düzenlemesinin bir parçası olarak tasarlanmış, çatısı açık alan düzenlemesinin bir uzanımı olarak ele alınmıştır. Çatı aynı zamanda tüm alana hakim bir kent balkonu işlevi görmektedir.

Kent Müzesi ve Arşivi kentsel belleğin oluşturulması için gerekli tüm arşiv, sergileme, araştırma mekanlarını içermektedir. Kent tarihine ve yaşamına ilişkin görsel ve yazınsal malzemenin bir araya getirildiği ve kentliye sunulduğu bir araştırma merkezi olarak tasarlanmıştır. Sanayi ve Tekstil Müzesi, Denizli’nin geçmişinden gelen tarihsel kimliğinin yansıtıldığı bir yapı olarak işlevlendirilmiştir. Tekstil ve sanayinin kentte ürettiği teknolojinin, ürünün, sürecin aktarıldığı sergileme mekanları ve çok amaçlı salon ile içeriğine uygun ticari birimleri barındırmaktadır.