DENİZLİ BELEDİYESİ HİZMET BİNASI VE ÇEVRESİ MİMARİ PROJESİ

Lokasyon: Denizli
Yıl: 2009
İşveren: Denizli Büyükşehir Belediyesi
Tipi: Belediye
Alan: 29.500 m2
Proje Ekibi: Seçkin Kutucu, Ebru Yılmaz, Yonca Kutucu
Yardımcı: Duygu Aral, Hamdi Nabi Mortan

Öneri projemiz, yapının her cephesinden farklı yönlerden yaklaşımlara ve girişlere olanak sağlar. Meydanla tanımlanmış olan açık kamusal alan, binanın karakterini kuran ve meydanla olan sürekliliği sağlayan kentsel saçak aracılığı ile yarı açık kamusal alana geçiş sağlar. Çaybaşı Caddesi yönündeki yaklaşım ise yine bir giriş plazası ile yarı açık bir kamusal alana ulaşır. Dolayısıyla her iki yöndeki yaklaşım binanın içinde atrium ve binanın dışında kolonatlı yarı açık alan ile birbirine bağlanır. Tüm bu bağlantılar saçak, plaza ve arkadlar ile aracılığıyla binada mimari karşılığını bulur. Ana girişin önünde kuzeydoğuda yer alan meydan, altında ek tesisleri ile çeşitli kullanımlara olanak sağlar. (Burada, öncelikli olarak yapının önünde, heykel ile tanımlanmış bir tören alanı oluşmaktadır.) Aynı zamanda farklı kotlara ve yönelimlere sahip amfiler gösteri, seyir amaçlı kullanılabilir. Yer kotundan kopan yüzeyler, alt kotlara ışık ve giriş olanağı sağlar. Su öğeleri, oturma birimleri ve toplanma alanları ile meydan kentlinin gündelik kullanımlarına ve de geniş kitlelerin toplu aktivitelerini karşılayabilmek için geniş alanlar bırakılarak tasarlanmıştır. Gazi Mustafa Kemal Bulvarı ve Lise Caddesi boyunca devam eden ticari kullanım ve yaya yoğunluğu paralelinde yayalaştırılmış sokaklarda (854 Sokak ve Meserret Yolu) da devam etmektedir. Yayalaştırılmış sokaklar ikinci bir dolaşım ve yaklaşım hattı tanımlamaktadır ve meydan üzerinde odaklanmaktadır. Bu hareket paralelindeki iç sokaklarda da devam etmektedir. Belediye Binası ana giriş saçağı bu hareketi kesmeyecek, hem görsel hem de fiziksel sürekliliği sağlayacak biçimde kurgulanmıştır. Binanın ana giriş cephesi de bu saçağın altında çevresindeki yay sürekliliğini sağlayacak şekilde geriye çekilmiştir. Tüm bu mekansal ve kentsel kullanım sürekliliklerinin binanın formundaki karşılığı yapının net mimari ifadesini güçlendiren bir şekilde üçgen, yarı geçirgen ve yapının çatı kotunda bütüncül bir çerçeve çizen, kapsayan, kabul eden, bir simgeselliği içeren giriş saçağı tasarımıdır. Çınar Camii Meydanı mevcut durumuyla güçlü bir kentsel odaktır. Denizli Kent Meydanı, Çınar Camii Meydanı ile doğrudan ilişkilidir. Dolayısıyla iki meydan yaya sürekliliği ve kentsel açık alan kullanımı olarak birbirini beslemektedir. Belediye Binasının giriş saçağı ve önünde yer alacak olan Denizli Kent Meydanı, hem mekansal hem algısal olarak kuzey doğu yönünde devam etmektedir. Bunun sebebi Çınar Camii Meydanı ve alanın tam karşısında yer alan Atatürk ve İstiklal Caddelerinin beraber oluşturdukları mekansal boşluk ve sürekliliktir. Bu süreklilik Belediye Binasının her iki yan cephesi boyunca devam eder ve daha kılcal sokaklar ile Çaybaşı Caddesine ve camisine bağlanır.