YUSUF RIZA OFİSLERİ – YENİLİKÇİ TEKNOLOJİ KAMPÜSÜ

 

Lokasyon: İzmir
Yıl: 2020
İşveren: TARKEM – Tarihi Kemeraltı İnşaat Yat. Tic. A.Ş.
Tipi: Mimari Tasarım
Alan: 3437 m² (Kapalı Alan)
Proje Ekibi: Seçkin Kutucu, Ebru Yılmaz, Buğra Eser, Kerem Yeşildağ, Yenal Akgün

Geçmişte Yusuf Rıza Okulu’nun bulunduğu alan olan 35 Parsel, plan notlarına uygun olarak ticari ve sosyal kullanımları içeren avlulu bir yapı olarak tasarlanmış, tüm mimari kurgu bu avlu çevresinde örgütlenmiştir. Önerilen avlu, pasaj kurgusunun bir parçası olarak ele alınmış ve kademelendirilerek çatı kotuna kadar erişen bir kamusal mekân olarak yorumlanmıştır. Pasajın sonunda ulaşılan çatı kotu, aynı zamanda deniz manzarasının görülebildiği bir seyir terası ve etkinlik alanıdır. Zeminde ve tüm katlarda maksimum alan kullanımı sağlanarak avlunun iç mekânlardan da ulaşılabilen toplanma, buluşma ve etkinlik mekânı olarak kullanımı sağlanmıştır.

34 Parsel ise, ofis kullanımını ve kiralanabilir alanları içeren, arka bahçeli yapı tanımı içinde ele alınan ve kendi parsel sınırları içinde pasajın sürekliliğini sağlayan bir yapıdır. Tüm bu kurgu içinde açık alanların rolü oldukça önemlidir. Yapıların açık alanları bir bütün olarak akışkan bir şekilde ele alınmış, yapıları sarmalayan ve kamuyu içeri çekmeyi amaçlayan çeşitli etkinlik alanları olarak, önerilen “pasajın” ve “Yenilikçilik/ Teknoloji Kampüsü” fikrinin seyir, buluşma, etkinlik, çalışma gibi aktiviteleri içeren önemli destekçileri olmuştur.