UŞAK OTOBÜS TERMİNALİ

Lokasyon: Uşak
Yıl: 2012
İşveren: Uşak Belediyesi
Tipi: Terminal
Alan: 11.073 m2
Ödül: 3.Mansiyon
Proje Ekibi: Seçkin Kutucu, Ebru Yılmaz, Yonca Kutucu
Danışman: Hamidreza Yazdani
Yardımcı: 
Pelin Aykutlar, Ayşe Çolakoğlu, Gizem Küçükpehlivan, Berk Ekici

Uşak Otobüs Terminali, temelde farklı ulaşım yüzlerini üzerinde barındıran, program parçalarını mekansal sürekliliklerle birlikte ele alan ve büyük bir çatı altında tüm mekanları organize etmeyi amaçlayan hem toplayıcı hem de dağıtıcı (servis veren) özellikte bir yapıdır. Kısaca, jeneratör özelliği barındırır. Bütüncül ve farklı yönlere açılan bir yapı formunun seçilmiş olması Şehirlerarası Terminal Binası ile Çevre Yerleşmeler Terminal Binasının tek kütle içinde çözümlenmesini sağlamıştır.Doğu-batı aksında Afyon-Uşak şehirlerarası yolu araziye yaklaşımda öncelikli yönü belirlerken doğu yönünde de arazi yükselerek devam eder. Arazi içinde yaklaşık 13m’lik bir kot farkının bulunması programın da bu kotlar arasında çözümlenmesini gerektirmiştir. Kot farkı aynı zamanda birbiri ile çakışması tercih edilmeyen taşıt ve otobüs sirkülasyonunun da birbirinden ayrı çalışmasını sağlamıştır.