M.E.B. 2.GRUP EĞİTİM KAMPÜSÜ –ELAZIĞ MERKEZ- ÖN SEÇİMLİ MİMARİ PROJESİ

Lokasyon: Elazığ
Yıl: 2013
İşveren: Milli Eğitim Bakanlığı
Tipi: Eğitim Kampüsü
Alan: 102.807 m2
Ödül: 1.Ödül
Proje Ekibi: Seçkin Kutucu, Ebru Yılmaz, Yonca Kutucu
Yardımcı: Pelin Aykutlar, Müge Halıcı, Volkan Ayvalı, İklim Topaloğlu, Işılay Tiarnagh Sheridan

Elazığ Merkez Eğitim Kampüsü alanı Elazığ kent merkezine yaklaşık 2,5 km. uzaklıkta yer almaktadır. Proje alanı yakın çevresinde henüz yapılaşma bulunmamaktadır, bu nedenle yapılı çevre bilgisi ve ulaşım kararları verilen imar planı doğrultusunda ele alınmıştır. İmar planında alanın çevresinde konut, ticaret, resmi kurum, sağlık, park alanları gibi kullanımların olacağı belirtilmiştir. Tasarımdaki temel düşünce, eğitim kampüsünü bir yaşam alanı oluşturacak şekilde tasarlamak, birimler arasındaki boşlukları birleştirici mekanlar olarak ele almaktır.

Tasarım temelde kentsel ulaşım akslarının devamında kurulmuş olan ana yaya allesi ve bu alleler ile ilişkili meydan, avlu ve açık alanlar etrafında örgütlenmiştir. Kampüs kapalı bir sistem oluşturmak yerine tüm eğitim ve ortak kullanım mekanlarının meydan, tören alanı, alle, avlu, yeşil ve rekreatif alanlar ile ilişkilendiği açık tasarım kurgusu içinde ele alınmıştır.