İZMİR KARABAĞLAR BELEDİYESİ UZUNDERE CEMEVİ SOSYOKÜLTÜREL MERKEZ ULUSAL MİMARİ FİKİR PROJESİ YARIŞMASI

Lokasyon: İzmir
Yıl: 2017
İşveren: Karabağlar Belediyesi
Tipi: Kentsel Tasarım
Alan: 3466 m²
Proje Ekibi: Ebru Yılmaz, Seçkin Kutucu, Yonca Kutucu
Yardımcı: Nilcan Solak, Aslıhan Çevik, Merve Çelik, Bora Talun

Cemevi Sosyokültürel Merkezi hem bir inanç hem de bir sosyal merkez olarak kurgulanmıştır. Tasarımın bu iki temel işlevi içermesi Alevi inancının özü ile de uyumludur. Aleviler için Cemevi sadece ibadet edilen bir yer değil insan yaşamının gündelik ihtiyaçlarını da karşılayan sosyal bir alandır. Bu bütüncül bakış içinde değerlendirildiğinde, Uzundere Cemevi Sosyokültürel Merkezinin tasarımı Meydan Evi ve ön avlunun devamında ona eklemlenerek topoğrafyaya yerleşen doğayla uyumlu bir yaklaşım içinde biçimlenmiştir. Parçacıl, Alevi kültürünün mütevazı ve insanı temel alan yaklaşımı paralelinde anıtsal olmayan bir tasarım yaklaşımı temel alınmıştır. Eklemlenerek parçacıl biçimde kurgulanmış olan mekân dizimi kente dönük açık ve yarı açık alanların tasarımı ile desteklenmiştir.