GAZİEMİR Aktepe ve Emrez MAHALLERİ Kentsel Tasarım ve MİMARİ FİKİR PROJESİ

Lokasyon: İzmir
Yıl: 2015
İşveren: İzmir Büyükşehir Belediyesi
Tipi: Kent Planlama, Kentsel Tasarım
Ödül: Eşdeğer Ödül
Proje Ekibi: Ebru Yılmaz, Seçkin Kutucu, Yonca Kutucu
Danışman: Uğur Bozkurt, Elvin Sönmez Güler, İlker Kahraman
Yardımcı: Beyza Nur Beydilli, Esra Cevizci, Can Hoş, Oğuzhan Zeytinoğlu, Engin Tayfun Bakış, Eric Ogwal, Orhan Asan

Proje alanı, İzmir’in Gaziemir ilçesinin kuzey sınırında yer alan yaklaşık 122 hektar büyüklükteki Aktepe ve Emrez mahallelerini kapsamaktadır. Alanın, İzmir-Çeşme çevre yolu kavşağında yer alması, havalanına yakınlığı, Yeni Fuar Alanı ve Serbest Bölge’ye yakınlığı ve bağlantısı bölgenin konumunu değerli kılmaktadır.  Proje alanı, temelde birbiri ile kesişen ticari ve kültürel kullanımların oluşturduğu omurgalar üzerinden kurgulanmıştır. Ticari aks, mevcut Altan Aydın caddesi doğrultusunda ele alınmış, kültürel aks ise Yeni Fuar alanı ve alandaki mevcut yapılar doğrultusunda, ticari aksla kesişecek biçimde ele alınmıştır. Bu omurgalar aynı zamanda proje alanının topoğrafyası ile örtüşmektedir.

Ticari aks, mevcut dokuda yine benzer kullanımın ön planda olduğu bir kentsel aks olarak kullanılmaktadır. Önerimizde, bu aks yeni yapı stoğu ile desteklenerek yenilenecek, ticaret alışkanlığının sürdüğü yeni mekansal olanaklar ile yeniden canlandırılacaktır. Öte yandan, kültürel omurga, içinde pek çok donatı alanını barındıran odaklar dizisi olarak görülebilir. Ticari omurga ile kesiştiği noktada, bir meydan ve onu besleyen kültürel yapı, mevcut korunması istenen cami ve sağlık ocağı yapıları ile merkezin kalbini oluşturur.