“7 İKLİM 7 BÖLGE – MAHALLE ULUSAL MİMARİ VE KENTSEL TASARIM FİKİR YARIŞMASI” KARADENİZ BÖLGESİ (KASTAMONU MERKEZ ÖRENCİK)

Lokasyon: Kastamonu
Yıl: 2017
İşveren: TOKİ- Emlak Konut GYO A.Ş.
Tipi: Kentsel Tasarım
Alan: 225.223 m2
Proje Ekibi: Seçkin Kutucu, Ebru Yılmaz, Yonca Kutucu, Uğur Bozkurt, Asil Yurtsev
Yardımcı:  Merve Çelik, Oğuz Bodur, Aslıhan Çevik, Pelin Aykutlar

7 İklim 7 Bölge – Mahalle Ulusal Mimari ve Kentsel Tasarım Fikir Yarışması” Karadeniz Bölgesi (Kastamonu Merkez Örencik) Proje Alanı yaklaşık 225.223 m2 lik bir alanı kapsamakta olup, yarışma şartnamesinde belirtilen minimum 500 hane sayısı temel alınarak planlama yapılmıştır.

Kastamonu Merkez Örencik Proje Alanı” Kastamonu Şehir Merkezinin güneyinde yer almakta olup, şehir merkezine olan uzaklığı kuş uçuşu olarak yaklaşık 5 km dir. Proje Alanı batıda Çankırı-Kastamonu Karayolu ile doğuda Kastamonu-Doğu Çevre Yolunun arasında bulunan bölgede yer almakta olup, Çankırı-Kastamonu Karayolu ile Kastamonu-Doğu Çevre Yolunun ayrıldığı yonca kavşağından başlayarak Kastamonu-Doğu Çevre Yoluna paralel ve yaklaşık 1216 metre cepheli bir konumda bulunmaktadır.

Proje alanının batısında ve kuzeyinde yamaçlar ve orman alanları bulunmakta olup, yakin çevresinde konut siteleri dışında yerleşim bulunmamaktadır. Proje alanının doğusunda Kastamonu-Doğu Çevre Yolu ile mevcutta tarım arazi olarak kullanılan bir bölgeler bulunmaktadır. Tarım arazilerinin doğusunda proje alanından görülebilecek uzaklıkta sık orman alanları ve güney doğusunda ise Kastamonu Havaalanı bulunmaktadır.

Proje temelde komşuluk ve topluluk ilişkileri oluşturacak yaşam birimlerinin kümeler halinde bir araya gelişinden oluşmaktadır. Bunu yaparken tüm alana hizmet edecek sosyal, kültürel ve ticari kullanımları da erişilebilir bir konumda hizmet verecek biçimde programlar. Ana servis yolları alanın çevresinde kurgulanmış ve bu ulaşım aksları arasında taşıt ve yaya bağlantıları oluşturulmuştur. Konut kümeleri kendi kendine yetecek bir yaşam biçimini desteklemek amacıyla üretim ve sosyalleşme alanları etrafında organize olmuştur. ORTAK YAŞAM – ORTAK ÜRETİM – ORTAK EYLEMLER düşüncesi doğrultusunda tasarlanmış olan mekânsal örüntü doğaya ve üretime saygılı, bunun sürekliliğini destekleyen bir anlayış içinde kurgulanmıştır. Bu sebeple, yaşam birimlerinin içinde, birimler arasında, kümelerde ve diğer ortak kullanım alanlarında bu ilkenin sürekliliği gözetilmiştir.